با ارزش ترین ادویه جهان ، زعفران

با ارزشترین ادویه جهان- جلک -فروشگاه سوغات و صنایع دستی

زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و ادویه جهان یکی از مهمترین محصولات صادرات غیر نفتی کشور ایران به شمار می رود. جلک به عنوان فروشگاه صنایع دستی و سوغات این محصول را با کیفیت مطلوب برای شما آماده کرده است.


با ارزش ترین ادویه جهان

میزان تولید جهانی زعفران بیش از دویست تن کلاله خشک در سال میباشد که حدود نود درصد این مقدار در کشور ایران به خصوص در استانهای خراسان رضوی و جنوبی تولید میگردد. به طوری که بیش از 95 درصد تولید کل زعفران ایران از این مناطق بدست می آید . فرآیند جمع آوری و پس از برداشت زعفران به صورت دستی انجام میشود. با توجه به خصوصیات ظریف گل این محصول باید در بازه زمانی کوتاه از مزرعه چیده و کلاله آن از بقیه اجزای گل جدا گردد که این عمل جداسازی نامیده میشود .

جداسازی یکی از مهم ترین گلوگاهها در تولید زعفران میباشد

جداسازی یکی از مهم ترین گلوگاهها در تولید زعفران میباشد و بیشترین هزینه را برای کشاورزان در بر دارد. مکانیزاسیون این فرآیندها نه تنها باعث کاهش قیمت نهایی این محصول میشود، بلکه از نظر بهداشتی نیز اهمیت زیادی دارد  زعفران ( Saffron ) از قسمتهایی مانند پیاز، گلبرگ، ساقه، پرچم و کلاله تشکیل شده است   که به صورت شماتیک در شکل  نشان داده شده است. مهمترین قسمت زعفران بخش قرمز رنگ آن به طول32-29 میلیمتر است که به عنوان زعفران تجاری شناخته میشود.

با ارزش ترین ادویه جهان - جلک-فروشگاه صنایع دستی و سوغات

زعفران ( Saffron ) به عنوان با ارزش ترین ادویه جهان محصول کشاورزی و دارویی جهان و چاشنی غذایی، جایگاه ویژهای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد اما قیمت گران آن مانعی برای استفاده وسیع در همه زمینه ها شده است.

فروشگاه صنایع دستی جلک ارائه دهنده محصول با کیفیت.

محسن
ارسال دیدگاه